ladegaardsparken-

Ejendomskontoret:

Ladegårdsparken 136 4300 Holbæk
Mail: ladegaardsparken@holbaekboligselskab.dk


Personlig henvendelse:

Mandag – fredag kl. 10.00-11.00
samt torsdag kl. 15.30-17.00.

Telefontid:
Mandag – fredag kl. 9.00-10.00
samt torsdage kl. 15.30-17.00
Telefon: 59 45 13 32


Vagttelefon:

Ladegårdsparkens vagttelefon er 31 63 03 05.
Denne vagttelefon er KUN TIL NØDSTILFÆLDE, hvor det er umuligt at afhjælpe fejlen selv, og det ikke kan vente til Ejendomskontorets åbningstid.
Unødvendig brug af vagttelefonen medfører egenbetaling.