Velkommen til Ladegårdsparken

Hækkeklipning sker i uge 40 på alle P- pladserne, så skal du ikke ud at køre fra morgenstundes så flyt din bil til en af de ledige pladser i midterfeltet på P. pladserne . Det vil gøre det nemmere for gartnerne at få klippet hækkene og ryddet op.

Ønsker man en snak med bestyrelsen kan det ske ved henvendelse til beboerfremmøde der ligger umiddelbart før bestyrelsesmøderne, eller der kan træffes aftale med formanden gennem ejendomskontoret.