Bestyrelsen

Uffe Frejdal Nielsen.  Afdelingsformand og formand for udeudvalget

Niels E. Hansen.  Næstformand

Pernille Petersen. Sekretær og forkvinde for økonomisk udvalg

Derya Tamer.  Forkvinde for Boligsocial udvalg

Henrik Eriksen.  Formand for vedligeholdelsesudvalget

Nada Abu-Atika Forkvinde for Aktivitetsudvalget

Susanne Nielsen

Kirsten Hermansen

Jette Schmidt.

 

Henvendelse til bestyrelsen kan ske ved fremmøde forud for bestyrelsesmøderne.

Næste møde er den 2. november.

 

Henvendelse på mail  bestyrelsen@ladegaardsparken.dk

 

Ønskes der er personlig aftale med afdelingsformanden. Send en mail til bestyrelsen eller bed ejendomskontoret om at formidle det.