Team Helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan i Ladegårdsparken består af forskellige tiltag, som skal højne tryghed og trivsel i området.

Det boligsociale arbejde består af en lang række konkrete aktiviteter som lektiecafé, vejledning om fritidsjob, aktivitetscontainer for børn og unge, makkelæsning for børn, beboerguideordning, forældrecafé og meget mere.

Aktiviteterne laves i samarbejde med blandt andre afdelingsbestyrelsen i Ladegårdsparken, Holbæk Kommune og frivillige.

Se mere om det boligsociale arbejde i Ladegårdsparken på Facebook: www.facebook.com/lp4300

 

Helhedsplanens boligsociale team holder til i Ladegårdsparken 27 og 113:

Boligsociale medarbejdere:

Louay Zouki tlf. 31 63 03 76, laz@holbaekboligselskab.dk

Sally Lehmann Hylleberg tlf. 31 63 03 16, sal@holbaekboligselskab.dk

Sevda Cenikli (beboerrådgiver) tlf. 31 63 03 02, sc@holbaekboligselskab.dk

Lene Jensenius (projektleder) tlf. 31 63 03 03, lje@holbaekboligselskab.dk

Desuden kan også Holbæk Kommunes sundhedskonsulenter, virksomhedskonsulenter og beboervejleder træffes i 113.