Bestyrelsen

Uffe Frejdal Nielsen.  Afdelingsformand

Niels E. Hansen.  Næstformand

Gunner Nielsen Sekretær

Derya Tamer.

Varkant

Nada Abu-Atika

Susanne Nielsen

Kirsten Hermansen

Jette Schmidt.

Henvendelse til bestyrelsen kan ske ved fremmøde forud for bestyrelsesmøderne.

Henvendelse på mail  bestyrelsen@ladegaardsparken.dk

Ønskes der er personlig aftale med afdelingsformanden eller et andet medlem af bestyrelsen. Send en mail til bestyrelsen eller bed ejendomskontoret om at formidle det.