Musikhus og gæsteværelser

Musikhuset:
Musikhuset kan lejes af beboere i Ladegårdsparken gennem Ejendomskontoret.

Musikhuset skal bestilles senest 3 uger før, det skal bruges.

Det koster kr. 700,00 for den 1. dag.
Efterfølgende dage koster kr. 350,00 pr. dag.
Der betales et depositum på kr. 500,00, som tilbagebetales, når lokalet afleveres uden skader.


Gæsteværelser:
Der forefindes 2 gæsteværelser i Ladegårdsparken, der kan lejes af beboerne.

Gæsteværelse skal bestilles senest 3 uger før, det skal bruges.

Det koster kr. 150,00 pr. dag.
Der betales et depositum på kr. 500,00, der tilbagebetales ved lejens ophør.

Gæsteværelserne kan max. lejes for 7 dage ad gangen.

Betalingen afregnes over huslejeopkrævningen.


Så har du brug for at benytte dig af Musikhuset eller et gæsteværelse, så se under menupunktet Kontakt.


Her er billeder fra gæsteværelset i nr. 77: