Aktiviteter

Denne side indeholder de aktiviteter der er i lokalerne i Ladegårdsparken.

Billiardklubben holder til i  nr. 1. Det er en brugerstyret klub med egen bestyrelse og generalforsamling.

Cykelværkstedet i nr. 11 er åben om søndagen. Du kan reparere din cykel og der er mulighed for hjælp og vejledning.

Cafeen i nr. 23. Der afholdes morgenmadscafe om onsdagen mellem kl 9 og 11. Derudover er der løbende aktiviteter for forskellige beboergrupper.

Humørklubben i nr. 29 . Den åbner kl 13.00 på hverdage . Stedet er samlingssted og hygge sted hvor der kan købes en kop kaffe og få en snak med andre beboer.

Motionsklubben i nr. 35 . Stedet hvor der kan svedes. Der er for beboer i Holbæk boligselskab der er fyldt 18 år,  Adgang sker med en brik der anskaffes på ejendomskontoret. Den koster for beboer i Ladegårdsparken 50 om måneden og for de 2 andre afdelinger 70 kr om måneden. Beløbet trækkes over huslejen.

Krea i nr. 91. Stedet hvor der sys, strikkes og hvor den kreative beboer kan udfolde sig. Der er også noget snak over kaffen. Åbningstider se opslag ved lokalet.

Tøjbiksen i nr. 95 . Aktivitet der sælger genbrugstøj til en meget lav pris. Har åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 16. Indtægten går i Kultur og trivsel foreningen til brug i Ladegårdsparken til kunst og aktiviteter.

Møbelbiksen i nr. 111 Her sælges møbler der er doneret af beboere. Er møblet brugbart så giv det til møbelbiksen. Der er måske andre der kan anvende det. Tingene sælges til meget rimelig priser. Indtægten går i Kultur og trivsel foreningen. Møbelbiksen har åben onsdag og søndag fra kl 13 til  16.

Derudover er der 3 vaskerier i Ladegårdsparken i nr. 15,105 og 151. mens du vasker er der mulighed for en kop kaffe fra automaten. Det er internetadgang.

Beboerrådgiveren holder til i nr 113.  Den boligsociale helhedsplan holder til i nr. 27.