Nyhedsbreve

Nyhedsbrev Oktober 21

 

Affaldsstationen på P 3.
Så kom der gang i affaldssorteringen. Mandag den 4 oktober åbnede affaldsstationen på P3. Allerede den første dag var den godt besøgt. Vi skal alle vænne os til nye tider, men det tegner godt. Det personale der er på pladsen, skal også lige lære at vejlede, således affaldet ender i den rigtige container. Når den første måned er gået vil der komme en opgørelse over mængden af affald og omkostningerne med at komme af med det.
Og så lige husk ingen sorte affaldssække kun gennemsigtige.

Tryghedsskabende indsats.
Der sker desværre for mange hændelser hvor politiet kommer med indsatsstyrken. Det skal vi arbejde på ikke bliver ved. Vi har kamera siddende nogle steder og vi har drøftet i bestyrelsen om der skal flere op. Det bliver drøftet med politiet i disse dage. Beboerne kan også hjælpe politiet med oplysninger omkring det de observerer. Det er beboere der er tilbageholdende med oplysninger af frygt for at det bliver truet. Efter aftale med politiet er der ved at blive skabt mulighed for at oplyse hændelser anonymt. På hjemmesiden vil der komme et link hvor det er muligt at skrive omkring hændelser. Det vil være frivilligt om der skal oplyses navn på den der giver tippet.

Varmeforbrug.
Vinteren er tæt på og det betyder at der forbruges varme. Gaspriserne er stigende, så der må håbes på en mild vinter. Opvarm lejligheden rigtig. Sørg for et godt indeklima, følg den beskrivelse der er her

Selv om det er koldt udenfor, skal du huske at lufte ud med gennemtræk flere gange i løbet af dagen. Det sikrer et sundt indeklima.

Sommeren er blevet til efterår og vinter, og det er slut med at have vinduerne åbne døgnet rundt.

Men hvordan sørger du så for at bevare et sundt indeklima i din bolig, nu hvor det begynder at være koldt udenfor?

Du bør følge disse råd

Du skal minde dig selv om, at din bolig skal luftes ud med gennemtræk 3-4 gange om dagen i fem minutter ad gangen.

Det betyder, at man skal have vinduer åbne på begge sider af bygningen, så der kan komme noget sus igennem lejligheden. Det giver umiddelbart meget kold luft i kort tid, og det vil sige, man får luftet godt igennem, men man mister ikke den varme, der er i bygningen.

Der skal skabes gennemtræk ellers har det ingen effekt.

Du kan selv fordele udluftningen hen over døgnet, som det passer bedst ind, men der er alligevel tidspunkter, hvor det er mest oplagt.

Når man laver mad, eller lige har lavet det, fordi der kommer partikler ud i luften, og når man har været i brusebad, fordi der kommer fugt. Altså når der er noget aktivitet. Og så eventuelt lige inden man går i seng.

Uanset om det er sommer eller vinter, bør man lufte ud mindst tre gange om dagen.

Der er en fordel om vinteren. På denne tid kommer du hurtigere af med fugten.

Fordi ud luften indeholder mindre fugt om vinteren, end den gør om sommeren. Så den fugt, vi producerer indenfor, den kan hurtigere tages med ud.

Men man skal være opmærksom på, at man ikke gør det for længe, for så bliver overfladerne kolde. Hvis de gør det, så kan den fugt, der er i indeklimaet, danne skimmel og kondens på de kolde overflader.

Hvornår begynder du med at lufte ud. Det er når du står op.

Få luftet ud i 5-10 minutter, så du får nulstillet lejligheden, når du tager afsted på arbejde. Og så igen, når du kommer hjem, og igen om aftenen, inden du går i seng. Så får du fugten bortventileret, inden der sker en fugtophobning fra den nye fugtproduktion.

Glemmer man derimod at lufte ud, risikerer man kondens i de områder af boligen, hvor der ikke er gennemluftet. Det er blandt andet i hjørner og på badeværelset.

Det er også vigtigt, at man sørger for at holde den samme temperatur i hele lejligheden hen over vintermånederne.

Man skal passe på med ikke at lave et varmt centrum i huset og så have det koldt ude i perifere rum. Så risikerer man, at der kommer kondens.

Hvis man ikke har jævn varme i alle rum, får man et dårligt indeklima

Opgaver der sker hen over efteråret og først på vinteren.

Aktivitetshuset skal males
Dette arbejde startes op i uge 44, så der ikke bliver lukket ned for eventuelle aktiviteter i efterårsferien. Dette malerarbejde vil tage 2 uger.

Multibane
Anlægget bliver forsinket med et par uger. Det meste til banen er produceret, men flaskehalsen er at få betonelementerne leveret. Der startes ikke fysisk på pladsen før elementerne leveres

Nr. 95
Lokalet vil blive istandsat i løbet af november. Møblering af lokalet skal der være en plan for når det afleveres istandsat. Aktivitetsudvalget kommer med indstilling til anvendelsen.

Vaskerier
Vaskerierne har de del år på bagen, så der er igangsat en undersøgelse af de enkelte maskiners stade. Samtidig vil der blive indhentet tilbud på levering af forbrugsstoffer.

Musikhuset
Det har været nødvendig at udskifte opvaskemaskinen. Vedligeholdelsesudvalget gennemgår lokalet, og få suppleret inventaret, så det passer til den udvidelse der er blevet lavet af arealet. Hvis der skal udskiftes stole, er der ønske om at det blive stole der kan hænges op på bordene når der skal gøres rent. Udover det skal det også være stole uden stof.

Nedtagning gl containergård
Fjernelsen opstart i uge 44/45, og der lægges en flisesti langs brandveje op til blok 22. Derudover vil området blive beplantet.

Fyrværkeri
Der sker af og til at der fyres fyrværkeri af i forbindelse med f.eks. bryllupsfester. Det giver utryghed blandt nogle beboere. Det er aftalt med politiet at der skal søges om tilladelse og det skal ske på de anviste steder. Det bliver indskrevet i ordensreglementet og bliver der brugt fyrværkeri er det et brud på reglementet.

Internet
Der er modtaget en henvendelse om tilbud på levering af internetsignal i afdelingen. Vore kontrakt med Fibia udløber til marts. Fibia er kommet med et tilbud om videreførelsen af kontrakten. Derudover er der 2 andre der er interesseret. En udbyder har gennemgået anlægget og vil komme med en pris ca. 1 november. Det indstilles at umiddelbart derefter gennemgår udvalget mulighederne og træffer en indstilling om kontraktforhandlinger.

Afdelingsmøde.
Budgetmøde afholdes tirsdag den 23. november i musikhuset 136 kl. 19.00. Dagsorden udsendes 4 uger før.

Hjemmesiden for ladegårdsparken er oppe igen. Mangler du oplysninger så gå ind på  www.ladegaardsparken.dk. Er det du søger der ikke så sende en mail til bestyrelsen@ladegaardsparken.dk elle gå på ejendomskontoret.

Dem kan der også ringes til eller skriv på mail

 

Afdelingsbestyrelsen.