Team Helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan for Holbæk by

Ladegårdsparken er med i den boligsociale helhedsplan for Holbæk by. Det betyder, at der er kommunale medarbejdere og boligsociale medarbejdere tilknyttet Ladegårdsparken. De står for forskellige indsatser og aktiviteter, som har til formål at fremme trivslen, udviklingen og trygheden i Ladegårdsparken.

Kontaktoplysninger:
Louay, boligsocial medarbejder
Tlf.: 31 63 03 76, mail: laz@holbaekboligselskab.dk

Semir, boligsocial medarbejder (uddannelse og beskæftigelse 15-29 år)
Tlf.: 30 84 58 67, mail: semdem@lejerbo.dk

Marie, boligsocial medarbejder (uddannelse-, lommepenge- og fritidsjob 13-18 år)
Tlf. 30 84 58 55, mail: marmik@lejerbo.dk

Lotte, boligsocial medarbejder (familierådgivning 0-18 år)
Tlf. 30 84 58 69, mail: loleha@lejerbo.dk

Mia, boligsocial projektleder (tryghed og trivsel)
Tlf. 30 84 50 12, mail: mma@lejerbo.dk

De boligsociale medarbejdere træffes i nr. 27. Holbæk Kommunes sundhedskonsulenter, virksomhedskonsulenter og beboervejleder træffes i nr. 113.

Se mere om det boligsociale arbejde i Ladegårdsparken på Facebook Det boligsociale team i LP eller Det boligsociale team Holbæk.